ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ    
home όροι χρήσης
 
Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΑ
πίσω
   
 
Carmelo Nucera
Δήμαρχος της Μπόβα.

Presidente del Circolo di Cultura Greca “Apodiafazzi”

Nato a Bova (RC) il 13.10.1948 – C.F: NCR CML 48R13 B097S domiciliato a Reggio Calabria in Via Santa Caterina n. 66/c tel fax n. 0965 45990 email carmelogiusnucera@libero.it – coniugato con due fig
 

ΔΡΑΣΕΙΣ

 
lie.
 • Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l’Università di Messina; Tesi di Laurea in Storia dei movimenti sindacali.;
 • Già esperto Dirigente a tempo pieno in attività di studio e ricerche sul Mercato del Lavoro presso l’Agenzia per l’Impiego della Calabria – Ministero del Lavoro dal 01.07.1991 al 3o.10.1999 e successivo passaggio alla Regione Calabria – Dipartimento 12 Settore 43 – Politiche del Lavoro e Formazione Professionale;
 • Direzione della Camera del Lavoro di Bova nel quinquennio 1965/70;
 • Dirigente sindacale della Federbraccianti e della CGIL;
 • Segretario Generale Aggiunto della Camera Confederale del Lavoro di Crotone e di Reggio Calabria fino agli anni ’90 con responsabilità per le politiche agro alimentari, turistiche-forestali e politiche del Lavoro con incarichi a livello Provinciale, Regionale e Nazionali
 • Componente della Commissione Provinciale per il Collocamento obbligatorio c/o l’Ufficio Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria dal 12.11.1988 al 20.07.1990;
 • Componente del Comitato Consultivo – Progetto CEE (Ministero della Pubblica Istruzione – Comunità Europea – Provveditorato agli Studi di Reggio Calabria) sotto progetto I 19/a dal 10.09.1985 al 31.12.1987;
 • Sindaco del Comune di Bova (RC), capitale culturale dell’Area calabro-greca dal 1990 al 1995;
Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Reggio Calabria nel biennio 1987 /89;
 • Consigliere Comunale del Comune di Bova dal 1970 al 1999;
 • Segretario Provinciale dei Socialisti Italiani della Federazione di Reggio Calabria;
 • Componente il Comitato Provinciale INPS di Reggio Calabria dal 1984 al 1990;
 • Componente effettivo della Commissione Regionale per la manodopera agricola in rappresentanza della Regione Calabria – (nomina Consiglio Regionale anno 1973);
 • Componente della Commissione Regionale per l’Impiego (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) dal 1983 al 1990;
 • Consigliere e Assessore della Comunità Montana Versante Ionico Meridionale di Melito Porto Salvo;
 • Componente di Nuclei di Valutazione della Formazione Professionale della Regione Calabria dal 1996 al 1999in rappresentanza dell’Agenzia per l’Impiego della Calabria;
 • Frequenza, presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Seminario e Follow-up sui Fondi Strutturali Comunitari nel periodo 16 Giugno – 4 Luglio 1997 e dal 25 al 27 maggio 1998;
 • Direttore del “Centro Studi e di promozione culturale” di Reggio Calabria, già presieduto dal Prof. Gaetano Cingari, con funzioni particolari nei problemi del Mercato del Lavoro e del Mezzogiorno;
 • Presidente ed Esperto culturale turistico dell’Associazione di Cultura Greca “Apodiafazzi”;
 • Autore del volume “Reggio Calabria: Sindacato e movimenti politici dal 1943 al 1950”,
 • Autore di numerosi articoli su riviste e giornali sul Mercato del Lavoro e sulla cultura Greco Calabra.
 
             
     
TOP 5 ΑΡΘΡΑ
Οι φιλέλληνες ηθοποιοί του εξωτερικού
Ηλίας Λαλαούνης
Η προστασία των έργων του Πολιτισμού δεν είναι μόνον ένα ηθικό χρέος
Συγκινητική έκκληση των Ελληνοφώνων της Κάτω Ιταλίας προς το Ευρωκοινοβούλιο!
Δύο Ιταλοί Δήμαρχοι δίνουν τους μισθούς τους στην Ελλάδα
 
         
 
 
 
 
 
 
- Carmelo Nucera -
 
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future Προώθηση Ιστοσελίδων Seo Future